AVISEN

ANNONCE
NYHEDSBREV
Modtag vores gratis nyhedsbrev
Indtast Email:
Berit Heggenhoug-Jensen »Søen« Foto: Erik Meistrup.
Navnet og dets plads
Navnet og dets plads
Berit Heggenhougen-Jensen på Randers Kunstmuseum.

Af Erik Meistrup
meistrup@webspeed.dk

Samling på rødderne
Berit Jensen fra 1980ernes ”Vilde” gennembrud har ikke rigtig ladet høre fra sig i en hel del år – bosiddende i Paris som hun er. Nu har Randers Kunstmuseum besluttet denne gang at sætte fokus på en af de stærke kvindelige repræsentanter fra den gang, nemlig Berit Jensen, som museets har nogle enkelte værker af og som også indgår i udstillingen. Hun står nu frem som Berit Heggenhougen-Jensen for at vise brudstykker af sin egen baggrund og sætte den i relation til de malerier, hun nu arbejder med, der netop inddrager og tolker elementer af hendes før-tid.

Undersøgelses brønd
Berit Heggenhougen-Jensen udtrykker selv om sit projekt: ’Schlager-billederne som jeg malede i 80erne, udpegede landskabet og fnidder på overfladen. Jeg klistrede skrækkelige singleplader på fladen, så hele landskabsbilledet blev en schlager og en repetition og samtidig punkterede billedets overfladeromantik.’ Hun blev provokeret til at undersøge sin egen identitet, der førte til forskellige teoretiske redskaber fra Freud til Lacan for at få hold på begrebet ’Den Anden’, som hun så anvender i denne udstilling. Hun udtrykker det således: ’ Når jeg undersøger navnet (mit eget) undersøger jeg samtidig et system, demokratiet og udfordrer kritisk ideologien.’ Hun stiller spørgsmålet: hvorfra navnet udspringer, hvad det udpeger og henviser til. Hendes navn er Heggenhougen, som er sammensat af stavelserne: ’Heggen’ (træ) og ’Hougen’ (høj) og henviser, påpeger hun, geografisk til en historie, der udspringer fra Norge og Danmark, men med tråde til Frankrig, USA og Tyskland. Den anden side af hendes søgen er forholdet mellem det bevidste og det ubevidste – som konkret er direkte indskrevet i et af hendes malerier på et Möbius bånd (et tosidet bånd) – hvor det ubevidste, har hun konstateret, så at sige styrer det bevidste.

Billeddialogerne
Udstillingen består af to sæt af billeder: Malerier og en række forstørrede sort-hvide fotos fra 1950erne med de to personer, der er hendes ophav. Manden (faderen) og Kvinden (mod-eren) – et møde mellem Danmark og Norge i den norske natur, som vi så oplever gendigtet og fortolket i malerier. Man skal være opmærksom på hendes bevidste distance og vægt på netop mand kontra kvinde og deres køn og plads i en historisk verden, som så ses i kunstnernes perspektiv og længsel efter forståelse af sig selv som identitet og som sin egen ’Anden’.
Man står således overfor en ud-stilling, hvor der er lagt uhyre meget ind i det teoretiske lag bagved alle billederne, men samtidig er udstillingen et møde med billedernes egen umiddelbare sanselighed og forståelighed. Derfor er det nærliggende at spørge om det lykkedes at skabe en udstilling, der kan ses og opleves uden at kende baggrunden. Og det er det blevet. Man bliver hurtigt opmærksom på de forskellige større eller mindre tegn, der er trukket ud af fotografierne og fundet deres plads i malerier, således at der hele tiden er elementer, som bryder de naturscenerier, der er gennemgående i malerierne, og skaber undren og forståelsesmæssig dybde i billederne.  

Send til ven
Artikel fra: Nr. 5 / 2009 - Maj / juni
ARTIKLER FRA NYESTE AVIS
Smukt og enestående
Arne Haugen Sørensens Museum i Videbæk indvies
Af Leo Tandrup
KUNSTKALENDER - 299 Arr.
ANNONCE